นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ ซึ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนที่เราเยี่ยมชม เราเชื่อว่าการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบสามารถช่วยปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ทำให้ทัวร์ของเรามีความพิเศษ และเราทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าทัวร์ของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เราใช้วิธีการที่ครอบคลุมเพื่อความยั่งยืนซึ่งครอบคลุมทุกด้านของการดำเนินงานของเรา ตั้งแต่การขนส่งและที่พัก ไปจนถึงการลดของเสียและการมีส่วนร่วมของชุมชน

การชดเชยคาร์บอน: เราชดเชยการปล่อยคาร์บอนจากทัวร์ของเราด้วยการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนและโครงการปลูกป่าในประเทศไทย เราคำนวณการปล่อยคาร์บอนจากทัวร์ของเรา ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้ได้มากที่สุด จากนั้นซื้อคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชยคาร์บอนที่เหลืออยู่ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าทัวร์ของเรามีความเป็นกลางทางคาร์บอนและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: เราใช้ยานพาหนะที่ปล่อยคาร์บอนต่ำทุกครั้งที่มีบริการในพื้นที่ และในบางทัวร์เราใช้ขนส่งสาธารณะทุกครั้งที่ทำได้เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้แขกของเราเดิน ปั่นจักรยาน หรือใช้บริการขนส่งสาธารณะในช่วงเวลาว่างเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ที่พักที่ยั่งยืน: เราเป็นพันธมิตรกับโรงแรมและที่พักที่มีนโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เข้มงวด ที่พักเหล่านี้มุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลังงานและน้ำ ลดขยะให้เหลือน้อยที่สุด และสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

การลดขยะ: เรามุ่งมั่นที่จะลดปริมาณขยะที่เกิดจากทัวร์ของเราโดยใช้ภาชนะและขวดน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ และโดยการกำจัดขยะทั้งหมดอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนให้แขกของเราลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและสิ่งของที่ใช้แล้วทิ้งอื่นๆ

การมีส่วนร่วมของชุมชน: เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่าทัวร์ของเราเป็นประโยชน์ต่อผู้คนและสถานที่ที่เราเยี่ยมชม เราสนับสนุนธุรกิจและคนในท้องถิ่น และเราเปิดโอกาสให้แขกของเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิต

เราเชื่อว่าแนวทางปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืนเป็นกุญแจสำคัญในการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศไทยสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต การเลือกเดินทางท่องเที่ยวกับ ปารี เทรเวล แสดงว่าท่านสนับสนุนค่านิยมเหล่านี้และมีส่วนร่วมในอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น