ทัวร์เจาะลึก
เที่ยวสนุก สุขภาพดี ในวิถีชุมชนยโสธร

ร่วมสัมผัสชุมชนรางวัลสุดยอดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสร้างสรรค์ 2023

เริ่มต้นที่: 8 ท่าน
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน 
าคาต่อท่าน:  8,900.00 บาท

วันเดินทาง: 19-21 พค. 2566 หรือ ติดต่อบริษัท

Sustainability and Wellness Highlights:

 • Wellness Moment: ปรับสมดุลร่างกายด้วยศาสตร์มณีเวช แช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพรสูตรบ้านท่าเยี่ยม อาบตะวัน อาหารสุขภาพ
 • Local Wisdom Moment: กิจกรรมชิมข้าวดีอินทรีย์ยโสธร สมุนไพรท้องถิ่น กิจกรรมทอผ้าท้าให้ลอง
 • Local Culture Moment: กิจกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์บั้งไฟ มาลัยข้าวตอก ม่วนซื่นสำราญใจด้วยวงดนตรีพื้นบ้าน
 • Foodie Moment: ลาบยโส เมนูมหาลาภ วุ้นหมาน้อย หมี่กะทิพอดีคำ สลัดน้ำลาบ
 • Low carbon Moment: ลดการสร้างขยะระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เลือกสรรวัตถุดิบที่ไม่ใช้สารเคมีและมาจากท้องถิ่นในการประกอบอาหาร ลดการใช้พลังงานฟอสซิล ใช้ถ่านไร้ควัน เตา Bio-Mass
 • กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวร่วมชดเชยคาร์บอน: กิจกรรมตามล่าหาสมุนไพร กิจกรรมข้าวตอกรักษ์โลก
 • Carbon Neural Trip: ทุกการเดินทาง จะมีการชดเชย carbon footprint จากการซื้อ carbon credit จากโครงการภายในประเทศ
เปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวจากการเยี่ยมชมเป็นการเข้าถึงอย่างลึกซึ้ง

เริ่มจากตำนานที่มาของการจุดบั้งไฟ ท่านจะได้เรียนรู้กระบวนการทำบั้งไฟแบบเจาะลึกตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงการจุดบั้งไฟ เมืองเก่ายโสธรบ้านสิงห์ท่า หมู่บ้านบั้งไฟ ภูมิปัญญาสมุนไพรแบบยโสธร ศาสตร์มณีเวชเพื่อร่างกายสมดุล เยี่ยมหมู่บ้านมาลัยข้าวตอก โบสถ์ไม้ใหญ่ที่สุด สนุกเต็มที่ ดีต่อโลก

สัมผัสประสบการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตของท่านในจังหวัดยโสธร  กับ ทัวร์เจาะลึกภูมิปัญญาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาด้านสุขภาพ ทัวร์นี้จะช่วยให้ท่านได้มีโอกาสตะลุยและร่วมสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเต็มที่ และเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับภูมิปัญญาการรักษารักษาสุขภาพแบบดั้งเดิม ด้วยปราชญ์ชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญ รับประทานอาหารออร์แกนิกจากฟาร์มสู่โต๊ะ ท่านจะได้เรียนรู้วิธีสร้างสมดุลและความกลมกลืนในชีวิตของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ อย่าพลาดโอกาสพิเศษนี้เพื่อความสนุกให้เต็มที่ สัผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของท่านเอง

ปริมาณการปล่อย Carbon Footprint 130.4 KgCo2eq ต่อคนต่อทริป

ลดลงจากการเดินทางปกติ 10%

รายละเอียดการเดินทาง

Location: ยโสธร

จุดนัดพบ: สนามบินอุบลราชธานี

การแต่งกาย:
1. เสื้อผ้าสวมสใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี สุภาพ เนื่องจากมีเข้าวัด
2. รองเท้าสวมใส่สบาย ถอดง่าย

เชิญชวนทุกท่านเที่ยวให้สนุกเต็มที่ แต่ทำดีต่อโลกไปพร้อมกัน ด้วยการ

 1. นำขวดน้ำดื่มมาเอง เพื่อลดการใช้ขวดน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
 2. นำถุงผ้ามาใส่ของจับจ่าย เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก
 3. แยกขยะลงใส่ถังตามประเภทอย่างเหมาะสม เช่น ขยะที่ทำปุ๋ยได้ ขยะที่ขายได้

เงื่อนไขการจอง    

แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email / ID :line ชำระเงินมัดจำ ผู้ใหญ่ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

อัตราค่าบริการวม

 • อาหาร 8 มื้อ พร้อมบริการอาหารว่าง น้ำดื่ม ระหว่างการเดินทาง
 • ที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน โรงแรมตามระบุ
 • รถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับมากประสบการณ์
 • ประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกัน 1 ล้านบาท และ สิทธิรักษาพยาบาล 5 แสนบาท รายละเอียดตามกรมธรรม์
 • พร้อมปราชญ์ท้องถิ่นและมัคคุเทศก์มืออาชีพ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลและบริการท่าน

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปและกลับ เส้นทางกรุงเทพ-อุบล-กรุงเทพ
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ อื่นๆ นอกเหนือระบุในรายการ